#SaveTheEarth

Afgelopen zomer zijn een aantal leden LEO club de Haegsche Kamer nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de musical Save The Earth. Deze musical ging in première in het Zuiderstrand theater te Scheveningen in juli 2018. Dit is in samenwerking met de Lions Scheveningen en Stichting Lions Duurzame leefomgeving gedaan.

De laatste woorden van de eerste Nederlandse Astronaut Wubbo Ockels waren: “Save the Earth”. De voorstelling geeft deze bijzondere laatste woorden een plaats op het podium. Dit door het leven van Wubbo Ockels en zijn onderzoeksprojecten te combineren met allerlei duurzame lessen. Uiteraard mocht goede muziek niet ontbreken en werd de voorstelling geleid door een enthousiaste Jörgen Raymann!
Maar, dit was niet het enige, om woord bij daad te voegen zijn er om de musical heen zijn verscheidene duurzaamheidsprojecten uitgevoerd in Scheveningen. Zo is er een opruimactie (een zogenaamde Trashurehunt) geweest waarbij door jong en oud het strand helemaal is ontdaan van plastic. Maar ook zijn er voorlichtingen gegeven door de Lions en LEO’s op basisscholen over de plastic soep en het verantwoordelijk gebruik van plastic. Als laatste is er een app ontwikkeld om duurzaam gebruik van plastic aan te moedigen. Kortom voldoende acties waar op voortgebouwd kan worden!
Het was een uitdagend project waarbij de Lions en LEO’s zich samen met lokale partners hebben ingezet voor een duurzamere wereld. En hopelijk aan een wereld die schoon aan de volgende generatie doorgeven mag worden!